Dricksvattenpump på nytt torg i Kallhäll - norrvatten