Det är varmt i Stockholm – använd vattnet smart - norrvatten