Vattnets värde uppmärksammas på Världsvattendagen - norrvatten