2016 synliggjorde behovet av nya investeringar - norrvatten