Dricksvattenutredningens slutsatser presenterade - norrvatten