SVT rapporterar om förändrad råvattenkvalitet - norrvatten