Miljö och säkerhet i fokus på nya driftcentralen - norrvatten