Utbyggnad tvärbanan Kavallerivägen, Sundbyberg - ledningsåtgärder - norrvatten