Utbyggnad av tvärbana Helenelund, Sollentuna - ledningsåtgärder - norrvatten