Ledningsunderhåll Djupängen, Upplands Väsby - norrvatten