Ledningsåtgärd Rissneleden, Sundbyberg - norrvatten